תכנית שינויים להיתר ליחידת דיור קיימת

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 06/ 083/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תכנית שינויים להיתר ליחידת דיור קיימת
מספר: 06/ 083/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקבזכרון יעקבמשעול הגן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11321חלק270