תכנית שינויים להיתר ל-4 קוטגי'ם דו משפחתיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 07/ 066/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תכנית שינויים להיתר ל-4 קוטגי'ם דו משפחתיים
מספר: 07/ 066/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריהקיסריה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר28/06/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200702310/05/2007