תכנית שינויים להיתר, תוספת ממ"ד ותוספת שטח הגן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 020/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תכנית שינויים להיתר, תוספת ממ"ד ותוספת שטח הגן
מספר: 020/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית שינויים להיתר, תוספת ממ"ד, ותוספת שטח הגן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןבקעת בית הכרםנחףנחף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19131חלק2
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200801718/03/2008