תכנית שינויים - תחנת דלק יבילה וגדר מוצע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 053/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תכנית שינויים - תחנת דלק יבילה וגדר מוצע
מספר: 053/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית שינויים - תחנתדלק יבילה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10267חלק23