תכנית שמור למושבה היוונית וקטמון.

תוכנית 2878

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית שמור למושבה היוונית וקטמון.
מספר: 2878
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 1 לאזור מגורים
1 מיוחד.
ב. שינוי יעוד שטח מאזור מסחרי לשטח פתוח ציבורי.
ג. שינוי יעוד שטח משטח פתוח ציבורי לאזור מגורים 1
מיוחד.
ד. שינוי יעוד שטח משטח פרטי פתוח לשטח למוסד.
ה. התויית דרכים חדשות והרחבות דרכים,ביטול דרכים
מאושרות,התויית מעברים להולכי רגל.
ו. קביעת חלק משכונות המושבה הגרמנית,המושבה
היוונית,קטמון וטלביה כאזורים לשימור וזאת הן ע"י
שמירה על אופי וסגנון ופרטי בנינים והן ע"י שמירה
על פרטי סביבה כגון: רחובות,סמטאות,גדרות,שערים,
עצים,צמחיה.
ז. קביעת בנינים אופיינים והוראות לגביהם.
ח. קביעת גדרות ושערים לשימור.
ט. קביעת הנחיות לעצים לשימור.
י. קביעת הנחיות לתוספות בניה.
יא. קביעת הנחיות לבניה חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכ'מושבה גרמנית,מושבה יונית,קטמון,טלביה,
השטח המותחם בין רחובות עמק רפאים,חזקיהו המלך,
בוסתנאי המעפילים,הגדוד העברי,גדליהו אלון ודובנוב.
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30004חלק2-22, 28, 30, 57-64, 113-115, 117, 119, 123, 132-13323, 25-27, 32, 116, 118, 120
30005חלק15, 30, 53-54, 59, 93, 105
30006חלק1-4, 6-12, 15-62, 64-72, 80-86, 89-93, 104-105, 110, 115-11679, 88
30007חלק13-14, 22-25, 27-28, 30, 32-52, 54-60, 74, 76-97, 100-161, 163-170, 172-173, 176-177, 179-183, 187-196, 204-206, 208-212, 216-222, 225-22675, 178, 184-185, 203
30008חלק4-21, 23-25, 27-55, 57-69, 71-95, 97-98, 100-10596
30009חלק14-17, 21-28, 31-32, 34-35, 37-64, 66-68, 70-94, 103, 106-107, 109-116, 118, 120-128, 131-132, 134-135, 138-141, 14499-100, 108, 117, 119
30010חלק1-17, 19-36, 38-58, 60-64, 69-101, 103-10437, 59
30012חלק1-10, 15-33, 36, 45-47, 49, 51-58, 61-6443, 48, 50, 60
30021חלק141-142293, 297
30022חלק24, 2623
30023חלק34, 105-107, 176, 183
30024חלק146-147, 154
30121חלק95-96, 99-101, 107-108
30185חלק162, 16461, 68, 80-82, 128, 158-159
30197חלק90-93, 98117-118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית1300הקמת בנין ציבורי (מוזיאון לטבע) בפינת הרחובות המגיד - מוהליברשינוי
תוכנית1820בינוי על חלקה רח' הצפירה שכונת קטמון.שינוי
תוכנית1110פתוח השטח בשכונת גונן.שינוי
תוכנית850תקון 55 / 2 לתכנית מפורטת מס' 10 שטח ניקופוריה המערביתשינוי
תוכנית2001בטול דרכים מאושרות בשכונת גונן רח' חזקיהו המלך.שינוי
תוכנית2001/ אבטול דרך מאושרת שכונת גונן.שינוי
תוכנית1291איחוד ופיתוח שטח חלקות ברחוב עמק רפאים פינת רחוב עוזיהושינוי
תוכנית902תקון מס' 60 / 1 ברחוב המליץ פינת רחוב עמק רפאיםשינוי
תוכנית1882/ אשינוי קוי בנין ברחוב רחל אמנו - שכונת קטמון.שינוי
תוכנית1273פתוח שטח והקצאת שטח להרחבת הדרך ברחוב הל"ה.שינוי
תוכנית1493אחוד חלקות ברח' כ"ט בנובמבר שכונת קטמון.שינוי
תוכנית2014אחוד שטח חלקות ברח' השיירות ורח' המצור.שינוי
תוכנית1514אחוד ופתוח ברחוב בוסתנאי שכונת גונן.שינוי
תוכנית1344הפיכת שטח פתוח פרטי לאזור מגורים 1 ולשטח להקמת בנין ציבורי בית ספר בשכונת גונןשינוי
תוכנית1174הרחבת רחוב עמק רפאים מפינת רחוב בית לחם עד פינת רחוב אליעזר המודעי.שינוי
תוכנית1025הרחבת הקטע מרח' דור דור ודורשיו בשכ' קוממיותשינוי
תוכנית2035/ אביטול, הרחבה וקביעת דרך בשכונת טלביה רח' מוהליבר.שינוי
תוכנית1106פיתוח שטח רח' רחל אמנו פינת רח' משמר העם בשכונת גונן.שינוי
תוכנית1706הקמת בנינים בין הרחובות הל"ה - הפורצים בשכונת קטמון.שינוי
תוכנית1816אחוד חלקות ברח' יורדי הסירה - שכונת קטמון.שינוי
תוכנית1136הפיכת שטח החלקה ברח' רחל אמנו מאזור מגורים לשטח פתוח צבורי.שינוי
תוכנית1166פתוח השטח ברחוב יהושפט פינת רחוב יונתן.שינוי
תוכנית1366איחוד ופיתוח שטח ברחוב הגדוד העברישינוי
תוכנית1386החזרת חלקה משטח פתוח ציבורי לאזור מגורים 1 ברח' שמואל קליין פינת רח' הצשינוי
תוכנית1696איחוד חלקות ברחוב המיים ורחוב השיירות - שכונת קטמון.שינוי
תוכנית2037שינוי בקוי בנין במושבה היונית.שינוי
תוכנית1258פתוח שטח חלקות ברחוב אמציה שכונת גונן.שינוי
תוכנית1368פיתוח שטח ברח' אמציה - שכונת גונן.שינוי
תוכנית1309איחוד שטח החלקות 19,10 בגוש 30009 לאחר הקצאת שטח להרחבת הדרך ברחוב הל"ה -שינוי
תוכנית1049פתוח שטח רח' תל-חישינוי
תוכנית1259פתוח שטח חלקה רח' אסא שכו' בקעה.שינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1989.
פרסום לאישור ברשומות27/08/1989תאריך פרסום: 27/08/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3693. עמוד: 4014. שנה עברית: התשמט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/01/1988
החלטה בדיון באישור תכנית07/04/1987
פרסום להפקדה ברשומות05/12/1985תאריך פרסום: 05/12/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3278. עמוד: 910. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1985.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו05/08/1985
החלטה בדיון בהפקדה17/07/1984
קבלת תכנית22/07/1982