תכנית תא/ 2187 / ב מלון פורום פאלס

ערר על החלטת ועדה למימי חופין 05/ מ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת הולחוף לענין תכנית
שם: תכנית תא/ 2187 / ב מלון פורום פאלס
מספר: 05/ מ/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2187/ במלון פורום פאלסערר על
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לעררים על ולחוף200600228/07/2005