תכנית תקנון לתיקון שטחי בניה ללא שינוי בבינוי המאושר-רח' מענה שמחה וגדרה-רוממה

תוכנית 4849/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית תקנון לתיקון שטחי בניה ללא שינוי בבינוי המאושר-רח' מענה שמחה וגדרה-רוממה
מספר: 4849/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיקון שטחי הבניה המירביים המותרים בבנינים שברח' מענה שמחה 2,4,6,8 וברח' גדרה 2,12 מבלי לשנות את הבינוי המאושר בשטחים אלו עפ"י תכנית 4849 .
ב. ביטול ההוראה שבתכנית מס' 4849 ( סעיף 9 (ו)) בדבר חובת הקמת תוספת הבניה בהינף אחד.
ג. התרת סטייה של עד 20 ס"מ בקווי הבנין המערביים המאושרים בתכנית 4849 .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
שכונת רוממה,
רח' מענה שמחה מס' 2,4,6,8 ורח' גדרה 12,2 .
שטח בין קואורדינטות אורך 668/800 ל- 669/000
שטח בין קואורדינטות רוחב 183/400 ל- 183/800
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט תכנית מס' 4849 בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30234חלק6-9, 16, 211
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4849קביעת בינוי לתוספות בניה -רח' מענה שמחה ורח' גדרה רוממהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/01/2005תאריך פרסום בעיתון: 28/01/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות31/10/2004תאריך פרסום: 31/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5337. עמוד: 262. שנה עברית: התשסה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/09/2002
החלטה בדיון באישור תכנית10/09/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2984. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/2002תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2002. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 06/06/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה26/03/2002
קבלת תכנית03/02/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200201410/09/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200200326/03/2002