תכנית 4573 ירושלים כביש 9

ישות כללית 04/ המ/ 97

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: תכנית 4573 ירושלים כביש 9
מספר: 04/ המ/ 97
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30726חלק56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4573כביש 9 מחלף 9 / 4 - כביש 4 צפוןפיצויים