תכ' מפורטת מס' 454 - בית העמק

תוכנית ג/ 454 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכ' מפורטת מס' 454 - בית העמק
מספר: ג/ 454 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18473חלק3-4, 9
18474חלק2, 5
18475כל הגוש
18476חלק3-4, 6-8, 11
18477חלק4-5
18692כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/10/1973תאריך פרסום: 25/10/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1955. עמוד: 111. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון באישור תכנית25/06/1973
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1973תאריך פרסום: 25/01/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1893. עמוד: 971. שנה עברית: התשלג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/1972
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1960
קבלת תכנית24/10/1950