תל אור

תוכנית מי/ 729

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: תל אור
מספר: מי/ 729
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/1992
קבלת תכנית07/02/1991