תל חי 48 כפר סבא

תוכנית כס/ 95/ 4/ ה

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תל חי 48 כפר סבא
מספר: כס/ 95/ 4/ ה
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 25.00 מ"ר בדך השטחים המותרים בחלקה ע"י סגירת מרפסות קיימות בדירת גג (קומה ה'). בבית משותף ברח' תל חי 48 כפר סבא

עיקרי הוראות התכנית:
תוספת 25.00 מ"ר בדך השטחים המותרים בחלקה ע"י סגירת מרפסות קיימות בדירת גג (קומה ה') בבית משותף קיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבאתל חי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6436חלק109
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו02/08/2011
החלטה בדיון בהפקדה01/12/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/09/2008
קבלת תכנית06/08/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901310/08/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801901/12/2008