תל מונד - בעלות פרטית +שלטון

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תל מונד - בעלות פרטית +שלטון
מספר: הצ/ 5/ 1/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התוויית דרך, איחוד חלקות וחלוקה מחדש, הקצאת מגרש לשטח ציבורי פתוח וקביעת קווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל-מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7800חלק6-7, 9-16, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/03/1983תאריך פרסום: 03/03/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2900. שנה עברית: התשמג .
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1982תאריך פרסום: 12/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2777. עמוד: 797. שנה עברית: התשמב .
קבלת תכנית12/01/1982