תל מונד, מגרשים 20422017 ,

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 139/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תל מונד, מגרשים 20422017 ,
מספר: הצ/ 5/ 1/ 139/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין צדדי דרומי מ-3.0 מ' ל-2.2 מ'
כמסומן בתשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
ישוב: תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7787חלק7498
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1997תאריך פרסום: 20/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4589. עמוד: 669. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1997.
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/1995תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1995.
פרסום להפקדה ברשומות21/09/1995תאריך פרסום: 21/09/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4334. עמוד: 4845. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/1995
החלטה בדיון בהפקדה10/01/1995
קבלת תכנית07/08/1994