תל מונד

תוכנית הצ/ 148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תל מונד
מספר: הצ/ 148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד אזור מלאכה,אזור מסחרי, אזור לבניני ציבור,אזור ציבורי פתוח, להתוות דרכים חדשות , לבטל דרכים קיימות,להרחיב דרכים קיימות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7791כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/08/1986תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1986. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1986. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/1986. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות26/06/1975תאריך פרסום: 26/06/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2121. עמוד: 1899. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית26/06/1975