תל מונד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תל מונד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה לצורך תוספת מגורים במסגרת פרויקט שיקום שכונות קביעת אזורי חניה, קביעת שבילים צבוריים להולכי רגל, שינוי קו בנין קדמי נקודתי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7789חלק120122-134
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/1984תאריך פרסום: 16/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3123. שנה עברית: התשמה .