תל מונד

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תל מונד
מספר: הצ/ 5/ 1/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד חלקות וחלוקתן למגרשי מגורים,הקמת יחידות דיור נוספות בחלקות הנ"ל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
תל מונד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7799חלק79-80
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/1982תאריך פרסום: 07/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2855. שנה עברית: התשמג .