תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 137/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תל שבע
מספר: 7/ 03/ 137/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בקוי בניין קדמיים - תל שבע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/1969תאריך פרסום: 20/02/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1507. עמוד: 916. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון באישור תכנית21/10/1968
פרסום להפקדה ברשומות13/06/1968תאריך פרסום: 13/06/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1457. עמוד: 1643. שנה עברית: התשכח .
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1968
קבלת תכנית01/04/1968