תל-שבע שכונות 10,9

תוכנית 7/ במ/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: תל-שבע שכונות 10,9
מספר: 7/ במ/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים וקביעת
מגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 9 ,10
גוש: 100059, 100058,

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/07/1991תאריך פרסום: 18/07/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3904. עמוד: 3209. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים14/07/1991תאריך פרסום בעיתון: 14/07/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/06/1991
קבלת תכנית02/05/1991
פרסום להפקדה ברשומות02/05/1991תאריך פרסום: 02/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3872. עמוד: 2329. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון באישור תכנית07/04/1991
פרסום להפקדה בעיתונים17/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 17/03/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/1991
החלטה בדיון בהפקדה09/12/1990