תל-שבע, שכונה מספר 7

תוכנית 7/ 03/ 370

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תל-שבע, שכונה מספר 7
מספר: 7/ 03/ 370
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ולייעד קרקעות לדרכים, חניות, מסחר, מגורים, מבני ציבור, שטחים צבוריים פתוחים ושבילים להולכי רגל. ב. להנחות מיקומם של מבנים,

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
תל שבע, שכונה מספר 7

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100057חלק52, 75, 83
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1989תאריך פרסום: 10/03/1989. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1988תאריך פרסום: 31/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית30/03/1988