תל-שבע

תוכנית ד/ 584

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תל-שבע
מספר: ד/ 584
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לאיזור מגורים תכולל 220 יחידות מגורים מתוכננות, שטחי חינוך, שטחי מרכז שכונתי, בניני צבור, שטחים ציבוריים פתוחים, דרכים, חנויות, בתי מלאכה ושוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב בדואי ליד באר-שבע - מ.א בני שמעון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/1968תאריך פרסום: 04/01/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1424. שנה עברית: התשכח .