תמ"א לדרכים שינוי מס' 82 שינוי תואי דרך ראשית 6/ 70 מצפון לדרך ראשית מס' 85

תוכנית תמא/ 3/ 82

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תמ"א לדרכים שינוי מס' 82 שינוי תואי דרך ראשית 6/ 70 מצפון לדרך ראשית מס' 85
מספר: תמא/ 3/ 82
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/2004תאריך פרסום: 28/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5336. עמוד: 210.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית27/09/2004תאריך ישיבה: 23/09/2004. מס' ישיבה: 2571. מס' ישיבה: 2571.
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה03/08/2004
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות02/03/2004