תמ"א משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה - הוספת שטח שירותים בתחנת תדלוק

תוכנית תמא/ 31/ א/ 16/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תמ"א משולבת לבניה פיתוח וקליטת עליה - הוספת שטח שירותים בתחנת תדלוק
מספר: תמא/ 31/ א/ 16/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/2007תאריך פרסום: 05/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5734. עמוד: 410. שנה עברית: התשסח .
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית25/09/2007תאריך ישיבה: 25/09/2007. מס' ישיבה: 2411. מס' ישיבה: 2411.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה09/09/2007
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה03/07/2007
רישום נתוני פרסום ברשומות בדבר עריכת התמ"א26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1755. שנה עברית: התשסז .
רישום נתוני פרסום בעיתונות בדבר עריכת התמ"א16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2007. עיתון: הארץ.
החלטה בדיון בבקשה למתן הוראה לעריכת תמ"א05/12/2006
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות05/12/2006