תמ"א - שינוי מס' 1 לתמ"א 37/א/1- למערכת הולכת גז טבעי בקטע סמוך לישוב בית פלט

תוכנית תמא/ 37/ א/ 1/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר ארצית
שם: תמ"א - שינוי מס' 1 לתמ"א 37/א/1- למערכת הולכת גז טבעי בקטע סמוך לישוב בית פלט
מספר: תמא/ 37/ א/ 1/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי מערכת ההולכה באזור בית פלט מדרום מערב לצומת ערוער.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/2004תאריך פרסום: 12/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5272. עמוד: 1871.
רישום החלטת הממשלה על אישור תכנית15/01/2004תאריך ישיבה: 15/01/2004. מס' ישיבה: 1348. מס' ישיבה: 1348.
דיון ממשלה / ועדת שרים באישור תכנית - התכנית אושרה28/12/2003
החלטה בדיון בהערות ובתגובות/העברה לממשלה02/12/2003
דיון לקראת העברת התמ"א להערות /השגות20/05/2003