תממ דרום - שינוי מס' 40 - מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים

תוכנית תממ/ 4/ 14/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: תממ דרום - שינוי מס' 40 - מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים
מספר: תממ/ 4/ 14/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
5.1. לאפשר הקמתם של מבנים יבילים ארעיים לשימושים של שרותים חיוניים כמפורט להלן בסעיף תכליות ושימושים.

5.2. לאפשר ביצוע עבודות תשתית ופיתוח לשירות המבנים והשימושים כמפורט בתכנית זאת וזאת בהתאם לאמור להלן בסעיף תשתיות ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםגלילית מחוז הדרום
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות22/04/2004תאריך פרסום: 22/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5292. עמוד: 2699.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/03/2004
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות09/09/2003
פרסום להפקדה ברשומות15/05/2003תאריך פרסום: 15/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5184. עמוד: 2294.
פרסום להפקדה בעיתונים28/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/11/2002
קבלת תכנית24/06/2002