תמרה מפעלי תעשיה ומלאכה -תמרה

תוכנית ג/ 1285

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תמרה מפעלי תעשיה ומלאכה -תמרה
מספר: ג/ 1285
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מחקלאות לתעשיה לצורך הקמת מפעל
לייצור גופי מכוניות מסיבי זכוכית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה

תיאור המיקום:
ישוב: טמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18563חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/08/1976
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו08/08/1976
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה08/08/1976
החלטה בדיון בהפקדה29/03/1971
קבלת תכנית06/09/1970