תנאי בהיתר בניה שלא הופיע בהחלטה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 061/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תנאי בהיתר בניה שלא הופיע בהחלטה
מספר: 061/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תנאי בהיתר בניה לא הופיע בנחלטה המקורית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17384חלק21
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802315/04/2008