תנאים לאישור מחסן

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 04/ 1007/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: תנאים לאישור מחסן
מספר: רח/ 04/ 1007/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותששת הימים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3656חלק328
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/02/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200502221/02/2005
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200501231/01/2005