תנאים לבנית מעלית חיצונית - מרחב תכנון ירושלים

תוכנית 5022

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תנאים לבנית מעלית חיצונית - מרחב תכנון ירושלים
מספר: 5022
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנית המתאר המקומית לירושלים מס' 62 על ידי
הוספת סעיף קטן (10) לאחר סעיף קטן (9) בחלק ו'
פרק ב' (מגרשי בנין,בתים ומבני חוץ) בדבר התרת בניה
של מעלית חיצונית בצמוד לבנין קיים, וקביעת תנאים
לבנית המעלית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים

תיאור המיקום:
גבול מרחב התכנון המקומי של ירושלים.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/1996תאריך פרסום: 22/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4393. עמוד: 2390. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים04/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1996.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/02/1996
החלטה בדיון בהתנגדויות10/12/1995
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות10/08/1995תאריך פרסום: 10/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4324. עמוד: 4236. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/1995תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/06/1995
החלטה בדיון בהפקדה21/03/1995
קבלת תכנית28/02/1995