תנאים להיתר בניה לבית מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים הד/ 05/ 325/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: תנאים להיתר בניה לבית מגורים
מספר: הד/ 05/ 325/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרוןהדרור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6456חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/08/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200507610/08/2005