תנאים לסירוב להיתר לדירה יבילה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים רח/ 05/ 95/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: תנאים לסירוב להיתר לדירה יבילה
מספר: רח/ 05/ 95/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותטשרניחובסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3701חלק246
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר14/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200503014/03/2005