תע"ש השרון

תוכנית מש/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תע"ש השרון
מספר: מש/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לסלק מפגע בטיחותי וסביבתי.
2. לפתח מוקד תעסוקה ושרותים מטרופוליני משני, להרחיב איזורי מגורים ברמת השרון ובהרצליה ולהוסיף מגורים להוד השרון ורמות השבים.
3. לקבוע תנאים והנחיות להכנת תכניות מפורטות.
4. ליעד שטחים ולקבוע זכויות בניה לאיזורי מגורים, תעסוקה, בנייני ציבור, שטחים פתוחים דרכים, מסילות, חניות, מתקני תשתית, ולשימושים נלווים להם.
5. לשפר את מגוון סוגי המגורים והשטחים הפתוחים ולתרום לשיפור איכות החיים בישובים הגובלים.
6. לקבוע תנאים והנחיות לשמירה על איכות הסביבה ונכסי הנוף.
7. לקבוע איזורי תכנון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 2
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום - גליון 1
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןרמות השבים
תל-אביב
תל-אביבהרצליההרצליה
תל-אביברמת השרוןרמת השרון
תל-אביבגלילית מחוז תל אביבתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב

תיאור המיקום:
מחוז תל-אביב
רשות מקומית: הרצליה, רמת השרון, שטח ללא שיפוט (גלילי)
מחוז המרכז: הוד השרון, רמות השבים, שטח ללא שיפוט (גלילי)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6416חלק56
6418חלק41, 116, 383
6443חלק1, 328-330
6452חלק281, 3671, 274, 278, 330, 335, 337, 365, 369, 406
6453חלק1, 27, 35-43, 123, 128, 133, 135-136, 138, 141, 145-146, 148-14911, 57, 125, 127, 156, 159, 269, 284, 297
6543חלק15-16, 19
6544חלק16
6547חלק13842, 129-132, 134-135, 137
6549חלק3, 12, 17, 201-2, 4-5, 8-11, 13, 15-16, 18
6550חלק20611, 22, 26-28, 30, 32, 87-90, 121, 137-139, 143-144, 179, 196, 203, 214
6551חלק23, 25, 27, 29, 232, 236
6552חלק1, 8-9, 92, 149
6553חלק1-9, 12-1410-11
6554חלק2-5, 7-11, 131, 6, 12
6555חלק1-21
6556חלק1, 6-92-5
6557חלק13
6559חלק12
6560חלק14-17, 21, 29, 31-37, 39-40, 42-488, 41, 76, 96-99, 101-102, 109-111, 114
6561חלק4-5, 7, 9-13, 15-18, 21-22, 25-26
6562חלק1-2, 4-16, 21
6563חלק3-20, 22-3542
6564חלק16-19, 23-32, 36-4633-35
6565חלק14, 38, 44, 66-78, 81-83, 85-98, 101-102, 104-106, 116-128, 131, 134-135, 13847-58, 79, 84, 103, 136-137
6566חלק14, 1912, 15, 30, 111-127, 227
6567חלק12-5, 17, 19, 21
6589חלק9
6862חלק53-5431, 50-51, 55, 57
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזביטול
תוכניתהר/ 290/ 10רמות השביםביטול
תוכניתהר/ 81/ 2דרומית לרמות השבים מערבית לגני צביביטול
תוכניתרש/ 210/ ארמת השרון, תכנית מתארביטול
תוכניתהר/ 253/ אתכנית מס' 253א' תכנית מספר 253/ אביטול
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר18/07/2012
הוגשו התנגדויות04/07/2012
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית28/06/2012
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום להפקדה ברשומות21/06/2012תאריך פרסום: 21/06/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6435. עמוד: 4891. שנה עברית: התשעב .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/05/2012
החלטה בדיון בהפקדה24/02/2011
פרסום קביעת תנאים בעיתונים30/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 28/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
קבלת תכנית15/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2005
פרסום הכנת תכנית ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1246. שנה עברית: התשסד .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים30/11/2003
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית27/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים141118/07/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה להתנגדויות תעש השרון201200102/07/2012
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון201000124/02/2011
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200800127/02/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון200800117/01/2008
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מקומית משותפת-תעש השרון200800117/01/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200700628/05/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24019/06/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מקומית משותפת-תעש השרון200600102/03/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - הועדה המשותפת לתחבורה יבשתית200600104/01/2006
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדה מחוזית משותפת-תעש השרון200500222/12/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה