תעלת ניקוז למי גשם.

תוכנית עח/ במ/ 156/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: תעלת ניקוז למי גשם.
מספר: עח/ במ/ 156/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תואי דרך .
2. שינוי איזור מגורים לתעלת ניקוז מי גשם.
3. הקצאת רצועה ברוחב 12.0 מ' המיועדת לתעלת ניקוז
למי גשם מצפון לשכונה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבורגתה

תיאור המיקום:
ישוב: בורגתה
גוש 8119 מגרשים: 629-656

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8119חלק14, 19
8129חלק1, 11-12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5429. שנה עברית: התשנט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/07/1999
החלטה בדיון באישור תכנית05/12/1993
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1993תאריך פרסום: 23/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4169. עמוד: 931. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/1993תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה30/08/1993
קבלת תכנית28/07/1993