תעשיה בני דרום (פרדס)

תוכנית בר/ 320

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תעשיה בני דרום (פרדס)
מספר: בר/ 320
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות וזכויות בניה.
עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחי בניה מותרים, מס' קומות, קווי בניה ושמושים מותרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנהבני דרום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
460חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 140תוכנית מח/ 140שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/07/2008
קבלת תכנית13/04/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200900212/01/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200801515/09/2008