תעשיה ומלאכה

תוכנית 2/ 03/ 105/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תעשיה ומלאכה
מספר: 2/ 03/ 105/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לקבוע ייעוד השטח התחום בגבול התכנית לשטחי תעשיה, תעשיה זעירה ומלאכה, אחסנה, איחסון ציוד קבלנים וחומרי בנין, איחסון ושיווק גז ביתי, איחסון ושיווק סיטונאי מזון, מצרכי בית, איתור שטח לרכב וציוד מבני כבד, מרכז זעיר למסחר באיזור התעשי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אזור התעשיה והמלאכה באילת .

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק48, 56
40001חלק79, 92, 96, 100
40029חלק1-13, 52-53, 68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1978תאריך פרסום: 16/02/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2413. שנה עברית: התשלח .