תעשיה ומסחר, עין גב

תוכנית ג/ 18040

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תעשיה ומסחר, עין גב
מספר: ג/ 18040
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בתוואי דרך מאושרת ואישור כניסה זמנית לשטח תעשיה ומסחר

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח תעשיה ומסחר ושצ"פ לשטח דרך מוצעת
ביטול חלק מתוואי דרך מאושתר ויעוד שטח הדרך לתעשיה ומסחר
שימוש בתא שטח 670 שיעודו שצ"פ לכניסה זמנית

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןעין גב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15116חלק12-14, 24-25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12705חוות לולים , עין גב מזרחשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/07/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/05/2009
קבלת תכנית05/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900906/07/2009