תעשיה חקלאית בסולם צור

תוכנית ג/ 368

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תעשיה חקלאית בסולם צור
מספר: ג/ 368
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולם

תיאור המיקום:
ישוב: סולם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12082חלק9-14, 16-20, 59, 61, 64-65
12083חלק9-12, 15-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/07/1962תאריך פרסום: 19/07/1962. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית11/06/1958