תעשיה

תוכנית 6/ 03/ 197/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תעשיה
מספר: 6/ 03/ 197/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1)שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח חקלאי. 2)שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית גברין

תיאור המיקום:
קיבוץ בית ג'וברין, מ.א. יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34202חלק3
34203חלק2, 7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/1986תאריך פרסום: 21/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3372. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1984תאריך פרסום: 26/04/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3048. שנה עברית: התשמד .
קבלת תכנית25/04/1984