תקון אזור מרכז מושב קדרון והתאמת התכנית למצב הקיים במציאות ובעתיד.

תוכנית בר/ 120

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תקון אזור מרכז מושב קדרון והתאמת התכנית למצב הקיים במציאות ובעתיד.
מספר: בר/ 120
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תקון אזור מרכז מושב קדרון והתאמת התכנית למצב הקיים במציאות ופיתוח ב בעתיד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון

תיאור המיקום:
מושב קדרון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4703חלק20
4704חלק
4707חלק24-25
4708חלק25
4711חלק45, 47-48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/1977תאריך פרסום: 25/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2370. שנה עברית: התשלח .