תקן חניה חדש לאילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תקן חניה חדש לאילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 70
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תקן חניה של אילת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39116כל הגוש
40000כל הגוש
40001כל הגוש
40002כל הגוש
40003כל הגוש
40004כל הגוש
40005כל הגוש
40006כל הגוש
40007כל הגוש
40008כל הגוש
40009כל הגוש
40010כל הגוש
40011כל הגוש
40012כל הגוש
40013כל הגוש
40014כל הגוש
40015כל הגוש
40016כל הגוש
40017כל הגוש
40018כל הגוש
40019כל הגוש
40020כל הגוש
40021כל הגוש
40022כל הגוש
40023כל הגוש
40024כל הגוש
40025כל הגוש
40026כל הגוש
40027כל הגוש
40028כל הגוש
40029כל הגוש
40030כל הגוש
40031כל הגוש
40032כל הגוש
40033כל הגוש
40034כל הגוש
40035כל הגוש
40036כל הגוש
40037כל הגוש
40038כל הגוש
40039כל הגוש
40040כל הגוש
40041כל הגוש
40045כל הגוש
40046כל הגוש
40047כל הגוש
40048כל הגוש
40049כל הגוש
40050כל הגוש
40051כל הגוש
40052כל הגוש
40053כל הגוש
40054כל הגוש
40055כל הגוש
40056כל הגוש
40057כל הגוש
40058כל הגוש
40060כל הגוש
40061כל הגוש
40062כל הגוש
40063כל הגוש
40064כל הגוש
40065כל הגוש
40066כל הגוש
40067כל הגוש
40068כל הגוש
40069כל הגוש
40070כל הגוש
40071כל הגוש
40072כל הגוש
40073כל הגוש
40074כל הגוש
40075כל הגוש
40076כל הגוש
40077כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 746. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהתנגדויות26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות26/02/1998תאריך פרסום: 26/02/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4622. עמוד: 2638. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים12/02/1998תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/01/1998
החלטה בדיון בהפקדה19/01/1998
קבלת תכנית19/01/1998
החלטה בדיון בביטול הפקדה19/01/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500826/09/2005