תקן חניה - מחוז תל- אביב

נושא מדיניות תקן חניה למחוז תל

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: תקן חניה - מחוז תל- אביב
מספר: מדיניות תקן חניה למחוז תל
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מדיניות תקן חניה למחוז תל- אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב69522/03/2004