תקנות בקשה להיתר בדבר אצירת אשפה וסילוקה מבנין

נושא תקנות/ 02/ 38ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תקנות תכנון ובניה
שם: תקנות בקשה להיתר בדבר אצירת אשפה וסילוקה מבנין
מספר: תקנות/ 02/ 38ב
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לבניה ולתקנות10127/12/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה47501/08/2006