תראבין שלב ב'

תוכנית 28/ 03/ 701

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תראבין שלב ב'
מספר: 28/ 03/ 701
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שלב ב' בישוב ''תארבין'', ע''י:
א. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ב. שינויים ביעודי קרקע כדלקמן: התוכנית מפרטת את יעודי הקרקע במגרשים 430 ו- 431 ( אזור מגורים א'- מוגדר מתארית) בהתאם להוראות תוכנית המתאר המאושרת ומשנה אותם לאזור מגורים א' ( מחולק למגרשים), שצ"פ שביל להולכי רגל, שטח לבניני ציבור, שטח למתקן הנדסי ודרך.
ג. שינויים ביעודי הקרקע כדלקמן: משצ"פ לשטח למתקן הנדסי ולשביל להולכי רגל. מדרך לשביל להולכי רגל ומדרך לשצ"פ.
ד. קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהתראבין א-צאנע

תיאור המיקום:
מקום: תראבין, המועצה האזורית אבו בסמה

גושים וחלקות:
גושים מוסדרים: 100230/4 חלקי חלקות 1,5,
100227/4 חלקי חלקות 1
גושים שבהסדר: 100228/3, 100229, 100230 ,
הכלולים בגוש שומא בני שמעון גוש 46 חלקי חלקה 1.

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית28/ 02/ 107נחל שמריה (תראבין)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/2006תאריך פרסום: 02/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5562. עמוד: 4528. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים21/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/02/2006תאריך פרסום: 16/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5495. עמוד: 1908. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2006
החלטה בדיון בהפקדה28/11/2005
קבלת תכנית10/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600415/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום200500828/11/2005