תרש"צ - 1/ 11/ 4

תוכנית 21/ 03/ 102/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תרש"צ - 1/ 11/ 4
מספר: 21/ 03/ 102/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד 2 מגרשי בנה ביתך מס' 61 ו- 62 משטח מגורים
לשטח ציבורי פתוח לצורך בניה מקלט ציבורי
(מגרש מס' 60 יצוסף לו חלק קטן ממגר5ש 62).
ב. שינוי יעוד פס ברוחב 3 מ' בחזית המגרשים מס' 59-60 ו- 58
בשטח מגורים לשטח ציבורי פתוח - פס מדרכה וגינון
(לאורך הפס עובר צינור מים ראשי).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/11/1981תאריך פרסום: 05/11/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2760. עמוד: 172. שנה עברית: התשמב .
פרסום לאישור בעיתונים06/10/1981
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1980
פרסום להפקדה בעיתונים01/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1980. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1979תאריך פרסום: 20/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2589. עמוד: 580. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית27/10/1978