תשריט גבול משוער לתכנית מתאר (בהכנה), סלמה

תוכנית ג/ 13770

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תשריט גבול משוער לתכנית מתאר (בהכנה), סלמה
מספר: ג/ 13770
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבסלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19258חלק
19259חלק
19260חלק
19261כל הגוש
19262חלק
19275חלק
19404כל הגוש
19405חלק
19429חלק
19456כל הגוש
19457כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/02/2003
קבלת תכנית09/02/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200300925/06/2003