תשריט חלוקה עפ"י סעיף 137

בקשה ועדה מקומית 1ג/ 10342

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור תשריט חלוקה
שם: תשריט חלוקה עפ"י סעיף 137
מספר: 1ג/ 10342
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10342חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאשהיתר בניה