תשריט חלוקה - גש 20431 חלקה 3 , מעלה עירון

בקשה ועדה מקומית 003 - 8/ 35/ 17/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור תשריט חלוקה
שם: תשריט חלוקה - גש 20431 חלקה 3 , מעלה עירון
מספר: 003 - 8/ 35/ 17/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20431חלק3
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201000210/02/2010