תשריט חלוקה 10/ח/18/10469

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 070/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תשריט חלוקה 10/ח/18/10469
מספר: 070/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תשריט חלוקה 10/ח/18/10469

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10469חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200802506/05/2008