תשריט חלוקה 6/ח/13/17519

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 100/ 12/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תשריט חלוקה 6/ח/13/17519
מספר: 100/ 12/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תשריט חלוקה 6/ח/13/17519

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17519חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/06/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201016305/06/2012