תשריט חלוקה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 208/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: תשריט חלוקה
מספר: 208/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תשריט חלוקה תח/19249/2/1634

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבחוסנייה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר17/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200811417/11/2009