תשריט לדרך מס' 79 בקטע שבין צומת המוביל לצומת ציפורי

תוכנית ג/ 11326

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תשריט לדרך מס' 79 בקטע שבין צומת המוביל לצומת ציפורי
מספר: ג/ 11326
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הרחבת דרך 79 לדו -מסלולית, בהתאם לגידול עומסי התנועה בדרך הראשית.
2. יעוד תוואי למסילת רכבת כחלק מחתך הדרך.
3. הסדרת דרכים, צמתים ומחלפים למניעת הפרעה בדרך הראשית והפרדת תנועות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאלים
צפוןמבוא העמקים

תיאור המיקום:
צומת המוביל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17590חלק1, 3-7
17592חלק3
17594חלק162-3, 9-10, 15
17597חלק91-4, 7-8
17598חלק6-7, 12-15
17602חלק2, 9-101, 3-5, 11-12, 14
17603חלק5, 10, 16-181, 4, 6, 9, 11, 14-15, 20
17604חלק1, 8
17606חלק1, 192-4, 6, 16-17, 20
17609חלק2-3
17664חלק20-22, 27-28, 3115, 17-19, 23, 26, 29-30, 32
17665כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1650קבוץ הסולליםשינוי
תוכניתג/ במ/ 223גבעת שמשית (גבעת אלה ב)שינוי
תוכניתג/ 1239אתר התיאטרון הרוומי והמצודה מימי הביניים -ציפורישינוי
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2889. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/05/2003
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית11/11/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות24/06/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/03/2002
פרסום להפקדה ברשומות21/03/2002תאריך פרסום: 21/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5061. עמוד: 1730. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2002. עיתון: עיתון יומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט06/02/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/2001
החלטה בדיון בהפקדה07/10/1999
קבלת תכנית03/03/1999